Chính sách bảo mật

songbac-tructuyen.top cam kết bảo vệ và đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách này chỉ áp dụng cho thông tin thu thập từ trang web của chúng tôi và không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào thu thập được ngoại tuyến hoặc thông qua các kênh khác.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân nhất định, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi cũng có thể tổ chức các cuộc khảo sát hoặc thu thập thông tin từ khách hàng qua các biểu mẫu trên trang web.

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng chỉ khi chúng tôi có sự đồng ý của họ.
  • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân thu thập để cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi.
  • Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc khi yêu cầu bởi luật pháp.

Quyền riêng tư của khách hàng

Chúng tôi đảm bảo các biện pháp bảo mật và an toàn để đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ tốt nhất. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến như mã hóa để bảo vệ các thông tin cá nhân khi chúng được truyền qua mạng.

  • Khách hàng có quyền từ chối việc thu thập thông tin cá nhân của họ và yêu cầu xóa thông tin đã thu thập trong trường hợp không còn cần thiết.
  • Khách hàng có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.
  • Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi không còn cần thiết hoặc cho đến khi khách hàng yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại dưới đây:

Email: [email protected]

Số điện thoại: 123-456-7890