Chính sách cookie

Chào mừng bạn đến với trang web songbac-tructuyen.top. Chính sách cookie này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web songbac-tructuyen.top.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi theo chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie, bạn có thể tắt chúng trong trình duyệt của mình hoặc không sử dụng trang web songbac-tructuyen.top.

1. Cookie là gì?

Cookie là các tệp tin nhỏ chứa đoạn mã được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Cookie cho phép trang web nhận diện và theo dõi các hoạt động của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Có hai loại cookie: cookie tạm thời và cookie lưu trữ. Cookie tạm thời sẽ bị xóa khỏi trình duyệt của bạn khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt. Cookie lưu trữ sẽ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn cho đến khi nó hết hạn hoặc được xóa bằng cách xóa lịch sử duyệt web của bạn.

  • Cookie tạm thời: Chúng tôi sử dụng cookie tạm thời để theo dõi các hoạt động của bạn trên trang web và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn. Những cookie này sẽ bị xóa khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt của mình.
  • Cookie lưu trữ: Chúng tôi sử dụng cookie lưu trữ để nhớ thông tin đăng nhập của bạn và cung cấp các tính năng cá nhân hóa khác cho bạn. Những cookie này sẽ tiếp tục được lưu trữ trên trình duyệt của bạn cho đến khi nó hết hạn hoặc được xóa.

2. Ứng dụng của cookie

Cookie giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web songbac-tructuyen.top bằng cách:

  • Phân loại và theo dõi các trang web mà bạn đã truy cập.
  • Ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn để bạn không cần đăng nhập lại.
  • Cung cấp nội dung liên quan và cá nhân hóa trang web cho bạn.
  • Theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập trên trang web.

3. Việc kiểm soát cookie

Bạn có thể kiểm soát và xóa cookie theo mong muốn. Trình duyệt của bạn cung cấp các tùy chọn để kiểm soát cookie. Bằng cách chỉnh sửa cài đặt trình duyệt, bạn có thể từ chối cookie hoặc xóa những cookie đã lưu trữ trên máy tính của mình.

Tuy nhiên, nếu bạn tắt hoặc xóa các cookie, một số tính năng của trang web songbac-tructuyen.top có thể không hoạt động đúng.